O společnosti

Společnost PELING MEDIA CZ, s.r.o. byla založena v létě roku 2003, jako obchodní společnost nabízející služby v oblasti dodávek spotřebního materiálu pro tiskárny a kopírovací stroje, kancelářského zařízení a kancelářských potřeb.

Společnost je orientovaná na zákazníka a jeho potřeby. V rámci svých možností přispívá na základě nově poskytované služby „výkupy" ekoaktivitám v procesech recyklace použitých obalů a svou měrou se podílí na podpoře nadačních fondů a společností. V zaměstnaneckém poměru pak nabídla možnost zaměstnání pracovníkům se sníženou pracovní schopností. Svůj budoucí profil vidí i nadále v rozvoji současně poskytovaných služeb v souběhu s rozvojem započatých podpůrných aktivit.

Společnost PELING MEDIA CZ zaměstnává pracovníky se změněnou pracovní schopností (ZPS a TZP) a disponuje tak zákonnou možností poskytovat svým obchodním partnerům tzv. „náhradní plnění„ ve smyslu platného znění zákona o zaměstnanosti a ust. § 1 odst. 2, Nařízení vlády ČR 384/Sb. V rámci každé obchodní spolupráce obdrží partnerský subjekt potvrzení, které dle finančního objemu odebraných výrobků uspokojí požadavky citovaného zákona a vládního nařízení a umožní snížení Vašich nákladů na splnění povinného 4% podílu zaměstnanců se ZPS metodou ”náhradního plnění".

Portfolio nabízených výrobků obsahuje více než 10 000 položek, které jsou dodávány na základě jednotlivých objednávek spotřebiteli na místo určení do 48 hodin.